Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Konferencja pod nazwą: „ZIELONO – NIEBIESKA INFRASTRUKTURA JAKO NARZĘDZIE DO ZAPOBIEGANIA ORAZ WALKI Z NIEKORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU NA OBSZARACH ZABUDOWANYCH”

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Norweskie Stowarzyszenie na rzecz Zielonej Infrastruktury (Norwegian Association for Green Infrastructure NFGI) mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję otwierającą Projekt pod tytułem:
ZIELONO – NIEBIESKA INFRASTRUKTURA JAKO NARZĘDZIE DO ZAPOBIEGANIA ORAZ WALKI Z NIEKORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU NA OBSZARACH ZABUDOWANYCH

Konferencja odbędzie się w dniu 25.04.2022 r. w godz.10.00-15.00 w Jasielskim Domu Kultury ul. Hugona Kołłataja 1, 38-200 Jasło.

W ramach wydarzenia zostaną wygłoszone referaty dotyczące problematyki wykorzystania zielono-niebieskiej infrastruktury w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, przeciwdziałania suszy i powodzi, zarządzania wodami opadowymi, dostosowania roślin do zmieniających się warunków klimatycznych oraz możliwości dostosowania budynków pod kątem poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia efektu miejskiej wyspy ciepła.

Prelegentami konferencji będą przedstawiciele Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury oraz eksperci z Polski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

UWAGA: Szczegółowy program konferencji oraz zasady rejestracji zostaną podane w kolejnym komunikacie.

Z poważaniem
Andrzej Czernecki
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki


                        Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Skip to content