Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Bezpłatne szkolenie pt.: Zielono – niebieska infrastruktura jako narzędzie do zapobiegania oraz walki z niekorzystnymi zmianami klimatu na obszarach zabudowanych

Zapraszamy na BEZPŁATNE SZKOLENIE pt.: ZIELONONIEBIESKA INFRASTRUKTURA JAKO NARZĘDZIE DO ZAPOBIEGANIA ORAZ WALKI Z NIEKORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU NA OBSZARACH ZABUDOWANYCH, organizowanego w ramach Projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: Klimat. Projekt współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

SZKOLENIE odbędzie się
27 CZERWCA 2022 r.

 • godz.: 9.30-10.00 – Rejestracja/logowanie
 • godz. 10.00 – Rozpoczęcie SZKOLENIA

TEMATYKA SZKOLENIA, to:

 • Jak zwiększyć odporność gmin na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz jak adaptować gminy do tych zmian? Co robić by podnieść świadomość mieszkańców na temat zmian klimatu?
 • Jak ograniczyć emisję gazów cieplarnianych poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury? Czyli rzecz o przeciwdziałaniu suszy i powodzi, zarządzaniu wodami opadowymi, dostosowania roślin do zmieniających się warunków klimatycznych.
 • Przedstawimy też możliwości dostosowania budynków pod kątem poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia efektu miejskiej wyspy ciepła.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie kierujemy do szerokiego grona osób zainteresowanych zwiększeniem swojej wiedzy:

 • w zakresie zmian klimatu,
 • o celach i sposobach ich łagodzenia
 • o metodach adaptacji i mitygacji.

Szczególnie zapraszamy: architektów, inżynierów nadzoru, urzędników, projektantów, wykonawców oraz inwestorów; lokalnych eko-liderów.

SZKOLENIE POPROWADZĄ:

 • dr inż. Ewa Walter
  architekt krajobrazu, nauczyciel akademicki, 15 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej.
 • mgr inż. Aleksander Lech
  Absolwent i nieetatowy wykładowca Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Marta Weber-Siwirska
  Adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz prezes zarządu i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, a także członek założyciel Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu.
 • Magdalena Biela
  Zastępca dyrektora w Zakładzie Zieleni Miejskiej w Katowicach. Członek i Inspektor Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew NOT, Polskiego Stowarzyszenie Dachy Zielone, SAK. Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) Wydział – Rolniczy, Specjalność – Kształtowanie terenów zieleni.

Więcej informacji i rejestracja: https://zielonainfrastruktura.abrys.pl/

łąki kwietne i rzeka
fot. Maria Lignar
translate this page
Skip to content