Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT: pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

W dniu 23.04.2024 r., w Skansenie Archeologicznym „Karpacka Troja” Trzcinica odbyła się KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT: pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu „Środowisko, Energia I Zmiany Klimatu”, obszar programowy: Klimat. Nr MFEOG.07.03.01-50-0059/21-00.
Podczas konferencji zaprezentowane zostały referaty okolicznościowe oraz omówiono efekty projektu.

  • Przewodniczący Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Andrzej Czernecki przedstawił prezentację w, której omówił pozytywne oddziaływania i osiągnięte rezultaty projektu.
  • Sposoby aktywizacji lokalnych społeczności do działań mających na celu łagodzenie efektów zmian klimatu lub przeciwdziałanie tym efektom na przykładzie Norwegi oraz przykłady zielonych dachów na budynkach użyteczności publicznej jako norweskiego sposobu wykorzystania zielonej infrastruktury w walce ze zmianami klimatu omówili nasi partnerzy David Vernon Brasfield – Prezes Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury oraz Gonçalo Liberato – Vice Prezes Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury.
  • Po przerwie głos zabrali P. Magdalena Biela – ekspert z Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, przedstawiając przykładowe inwestycje w zakresie zielonej i niebieskiej infrastruktury, które powstały w ramach projektu i ich wartości ekologicznej w kontekście procesów mitygacji i adaptacji do zmian klimatu oraz dostosowanie roślin do zmieniających się warunków klimatycznych.
  • Aleksander Lech – Dyrektor ds. Technicznych Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu przybliżył tematykę projektowania i budowy dachów zielonych, ogrodów deszczowych i innych rozwiązań z zakresu małej retencji.
  • Ostatnia prezentacja dotyczyła aktualnych trendów światowych w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury – przedstawiła ją dr inż. hab. Katarzyna Wróblewska – prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  • Na zakończenie konferencji uczestnicy obejrzeli film dotyczący realizacji projektu.

 

translate this page
Skip to content