Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

AKCJA EDUKACYJNA „DORADCY DOMOWI”

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki rozpoczął realizację zadania pn. Akcja edukacyjna „Doradcy domowi” w ramach Projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy: Klimat, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

Celem Projektu jest zwiększanie odporności miast i gmin na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian, podniesienie świadomości mieszkańców na ten temat, a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury. Uczestniczy w nim 17 gmin należących do Związku, w tym w Gmina Brzostek, Gmina Brzyska, Gmina Chorkówka, Gmina Czarna, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Gmina Dębowiec, Gmina Jasło, Miasto Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jodłowa, Gmina Pilzno, Gmina Sękowa, Gmina Skołyszyn, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Gmina Żyraków.

W ramach projektu przeprowadzana jest kampania edukacyjna „Doradcy domowi”, która bazuje na doświadczeniach z realizacji podobnych akcji przeprowadzonych z powodzeniem w latach wcześniejszych przez Związek we współpracy ze szkołami oraz pozytywnie przyjętych przez mieszkańców. W dniach 17-18 maj 2023 r. w miejscowości Krempna grupa młodzieży jako „doradców domowych”  i nauczycieli wraz z pracownikami Związku Gmin Dorzecza Wisłoki uczestniczyła w szkoleniach i warsztatach przyrodniczych, terenowych w Magurskim Parku Narodowym, które poprowadzili eksperci z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod opieką merytoryczną prof. Małgorzaty Grodzińskiej-Jurczak. W szkoleniu „doradców domowych” wzięło udział 81 uczniów szkół podstawowych klas VI i VII,  18 nauczycieli z 17 Gmin Związku. 18 maja po odbytym szkoleniu grupa młodzieży, nauczycieli oraz pracowników Związku odwiedziła Muzeum Magurskiego Parku Narodowego.

Dzięki pozyskanej wiedzy podczas wyjazdu szkoleniowego „doradcy domowi”, odpowiednio wyposażeni i oznakowani (wyposażeni w polary, koszulki, czapki, identyfikatory oznakowane logami Funduszy Norweskich i logiem Związku Gmin Dorzecza Wisłoki), odwiedzają mieszkańców („przy furtce”) w swojej gminie, w dwuosobowych grupach i edukują ich na temat zmian klimatu i adaptacji do tych zmian, ekologicznych zachowań, przekazują materiały informacyjne oraz przeprowadzają krótką ankietę w miesiącach maj-czerwiec oraz wrzesień-październik. Akcja edukacyjna jest na bieżąco koordynowana, towarzyszy jej kampania informacyjna.

Podsumowanie akcji przez ekspertów oraz końcowa analiza ankiet nastąpi na przełomie listopad -grudzień 2023r.

translate this page
Skip to content